Planera

Smartast är att börja med att kontakta en rådgivare. Rådgivaren kan hjälpa till med hur omläggning praktiskt går till just på din gård; regelverk, ogrässtrategier och ekonomi. Rådgivning finns i vanlig ordning på länsstyrelsen, Hushållningssällskapet eller privata rådgivningsföretag. Allt fler specialiserar sig numer på ekologisk produktion.
Innan du ställer om bör du försäkra dig om att tilltänkta köpare är intresserade av dina produkter. Efterfrågan på ekologiskt är ofta större än tillgången, vilket underlättar en bra utgångspunkt vid prisförhandlingar.

Hur minskar man riskerna?
Det gäller att tidigt inleda samarbete med en bra rådgivare, samt att aktivt söka och bygga goda relationer med köpare. Här på Bliekobonde.nu erbjuder vi gratis inledande rådgivning som kan ge ett hum om vad du bör satsa på. Under avdelningen ”Marknadsröster” kan du också läsa hur några av marknadens största aktörer ser på utvecklingen för ekomat framöver.

Categories: