Torbjörn Lithell, VP Animal sourcing
Efterfrågan på ekologiskt är ingen tillfällig nyck utan är här för att stanna. Hela Sverige och omvärlden talar klimat, hållbarhet, miljö och hälsa. Vi vill öka kunskapen om ekologiskt till kunder, konsumenter, producenter och andra intressenter. Vi ser även ett behov av ökad utveckling och forskning för ännu bättre mat i framtiden och vi på HKScan vill vara med och stötta detta. Genom att bygga samarbeten och nätverk kan vi snabbare nå resultat tillsammans.

För HKScan är ekologiskt en naturlig del av produktionen i Sverige och den kompletterar på ett bra sätt den övriga svenska produktionen! En diversifiering av olika uppfödningsmetoder och produkter är alltid bra, och något som driver det totala svenska lantbruket framåt.