Åse Arnbratt, ekoansvarig
Ekologi är viktigt för Arla! Eko har en stor del i att driva våra affärer framåt. Vi har alltid haft en tydlig och långsiktig ekostrategi i Sverige, med ambitiösa mål som visar att vi vill växa. För att öka möjligheten för mjölkproducenter att ställa om till ekologisk produktion behövs i framtiden tillgång till mera ekofoder. Därför är det viktigt med samarbete mellan alla producenter – både växtodlare, köttbönder och mjölkproducenter. Genom ett samarbete skapar vi möjligheten för fler lantbrukare att ställa om, och Arla kan ta fram fler och nya ekologiska produkter i handeln.