Louise König, hållbarhetschef
Coop har en tydlig hållbarhetsstrategi för 2020. Vi vill bland annat driva ett hållbart sortiment som kombinerar affärs-, samhälls- och medlemsnytta i allt vi gör. Ekologisk produktion är en spjutspets i Coops hållbara erbjudande. Ekologiska mat efterfrågas av allt fler kunder och man vill gärna se fler svenska ekologiska produkter. "Bliekobonde.nu" är ett mycket viktigt upprop till svenska bönder att vi på Coop vill se fler och mer svensk ekologisk produktion! Vi kommer göra som vi har gjort de senaste 25 åren, utveckla relationer, affärer för att driva eko och visa på vår fortsatta långsiktighet!