Försäljningen av ekologiska produkter i Sverige växer rekordartat. 2017 ökade försäljningen med 9,8 % till 27,9 miljarder kronor, vilket motsvarar 9,3 % av marknaden. Åren dessförinnan ökade försäljningen med 18 respektive 39 %. Det är den snabbaste ökningen i världen.

Så kan din verksamhet tjäna på omläggning

  • Bättre betalt
  • Nya affärsmöjligheter
  • Mer kunskap och energi till verksamheten
  • Ökad hälsa och hållbarhet för människa, djur och miljö

SAMARBETE GER FRAMGÅNG

Allt fler lantbrukare ser affärsmöjligheter inom eko, men många ställer sig dock frågande inför hur långsiktigt företagens intresse är. Vi inom Ekologiska Lantbrukarna tror att ett förbättrat samarbete i värdekedjan kan åstadkomma tryggare förutsättningar för svenskt jordbruk.

Som Sveriges största nätverk för ekologiska lantbrukare vet vi att omläggning kan vara en stor utmaning. Men vi vet också att vinsterna på sikt gör det mödan värt. Ekologiska Lantbrukarna är både ett nätverk och en faktabank med över tusen medlemmars samlade erfarenheter av ekologisk produktion. Vi finns här för dig när du är redo att ta steget.