Fundera

Många som ställer om vittnar om en nytändning på många plan. Ekologisk produktion är ofta mer lönsam än konventionell, även om avkastningen i regel är lägre. Mer betalt för varorna, färre insatsvaror och miljöstöd ger bättre ekonomi.
Det viktigaste att fundera över är vilka naturliga förutsättningar du har. Har du djur, odlar stor del av ditt foder och har gott om bete är det sällan svårt att ställa om till ekologiskt. Har du ont om egen foderareal eller inga djur alls är det troligen en större utmaning, varpå det blir än viktigare att söka nya lösningar – till exempel genom samverkan med andra ekobönder.

Innebär det mer jobb?
Inte nödvändigtvis. Många fortsätter med samma produktion, fast med nya metoder. Du slipper vissa arbetsmoment, som t.ex. att hantera kemiska bekämpningsmedel. Du kan behöva ändra i djurstallar, öka betesarealen och köpa eller hyra redskap. Visst är ogräset en faktor, men det finns många bra strategier att ta till. Att lära sig nya metoder, eller uråldriga för den delen, upplevs ofta som en bonus.

Categories: