Märkning

Du måste välja om du vill producera enligt EU:s regler för ekologisk produktion eller enligt KRAV:s regler, vilka går några steg längre. Störst skillnad är det för KRAV-certifierad gris och fjäderfä. För nöt, lamm och växtodling är skillnaderna inte särskilt stora.

Vilken märkning gagnar mig bäst?
Apropå vikten av att hitta köpare och säkerställa ett bra pris har KRAV-märkningen fortsatt en stark fördel i Sverige. De flesta större uppköpare vill ha KRAV-certifierade produkter eftersom det är så välkänt av konsumenter (hela 98% kännedom). KRAV motsvarar även konsumenters ökande medvetenhet om faktorer som djurhållning och sociala förhållanden, vilket i sig är värdeskapande om du till exempel vill utöka verksamheten med gårdsförsäljning, servering o.s.v.

Categories: