Stöd

För att få ekostöd och kunna sälja dina produkter till merpris krävs certifiering. Det innebär i regel kontrollbesök en eller två gånger per år. Det kommer att ta ett till två år (så kallad karenstid) tills du kan sälja dina produkter, men ekostödet får du från början.
Ekostödet är betalning för den miljönytta du skapar. Du söker först omställningsstöd som löper under två år, därefter kan du söka för ett femårigt åtagande. Under Läs mer här på sajten har vi en länk till Jordbruksverket där du kan se ersättningsnivåerna.

Är det krångligt?
Det behöver det inte bli. Certifieringen hjälper till att få ett samlat grepp om hela produktionen, vilket ofta leder till sunda företagsmässiga beslut. Tänk på att du måste ansluta dig till ett av kontrollorganen senast sista dagen för SAM-ansökan för att få eko-stöd.

Categories: