Cecilia Lenbäck, tf Försäljningschef
Konsumenterna vill köpa ekologisk mat från Sverige och det vill vi se till att de kan göra. Därför är ökad omställning till KRAV-certifierat lantbruk avgörande.

När KRAV startade för över 30 år sedan var syftet att via en märkning, baserad på kontroll, korta avståndet mellan producent och konsument. Under de här åren har efterfrågan stundtals varit högre än utbudet, men inte alls på det kraftiga och ihållande sätt som vi har sett de senaste åren. Genombrottet för KRAV-märkt och ekologiskt är konsumentdrivet med starkt stöd från dagligvaruhandeln. Och det ställer stora krav på lantbruket i Sverige att öka omställningen, vilket vi gärna är med och bidrar till.