Marknaden för ekoprodukter växer kraftigt och därmed även behovet av ekologiskt spannmål. Efterfrågan ökar mer än vad produktionen gör vilket syns tydligt i priserna ekobönder får för sin spannmål. Lantmännen är en viktig leverantör av ekologisk spannmål, trindsäd och oljeväxter till industrier och förbrukare både i och utanför Sverige. Vi vill köpa mer KRAV-certifierade råvaror och därmed finns det goda möjligheter för dig som ekobonde att få en bra avsättning med god lönsamhet. På Lantmännen har vi massor av kunnande inom hela ekokedjan, från växtrådgivning till spannmålshandel. Kontakta din närmaste Lantmännensäljare för vidare diskussion!