Bliekobonde.nu är ett initiativ från Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med Coop, Krav och LRF.

Syftet är att öka kännedomen om ekologiskt lantbruk samt marknadens ökande behov av ekologisk produktion, samt skapa grogrund för samverkan inom värdekedjan.

Om Ekologiska Lantbrukarna


Ekologiska Lantbrukarna är en rikstäckande intresseorganisation för ekologiska lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Läs mer på www.ekolantbruk.se