OMLÄGGNINGSGUIDEN

Steg 1:

Fundera

Många som ställer om vittnar om en nytändning på många plan. Ekologisk produktion är ofta mer lönsam än konventionell, även om avkastningen i regel är lägre. Mer betalt för varorna, färre insatsvaror och miljöstöd ger bättre ekonomi.
Det viktigaste att fundera över är vilka naturliga förutsättningar du har. Har du djur, odlar stor del av ditt foder och har gott om bete är det sällan svårt att ställa om till ekologiskt. Har du ont om egen foderareal eller inga djur alls är det troligen en större utmaning, varpå det blir än viktigare att söka nya lösningar – till exempel genom samverkan med andra ekobönder.

Innebär det mer jobb?
Inte nödvändigtvis. Många fortsätter med samma produktion, fast med nya metoder. Du slipper vissa arbetsmoment, som t.ex. att hantera kemiska bekämpningsmedel. Du kan behöva ändra i djurstallar, öka betesarealen och köpa eller hyra redskap. Visst är ogräset en faktor, men det finns många bra strategier att ta till. Att lära sig nya metoder, eller uråldriga för den delen, upplevs ofta som en bonus.

OMLÄGGNINGSGUIDEN

Steg 2:

Planera

Smartast är att börja med att kontakta en rådgivare. Rådgivaren kan hjälpa till med hur omläggning praktiskt går till just på din gård; regelverk, ogrässtrategier och ekonomi. Rådgivning finns i vanlig ordning på länsstyrelsen, Hushållningssällskapet eller privata rådgivningsföretag. Allt fler specialiserar sig numer på ekologisk produktion.
Innan du ställer om bör du försäkra dig om att tilltänkta köpare är intresserade av dina produkter. Efterfrågan på ekologiskt är ofta större än tillgången, vilket underlättar en bra utgångspunkt vid prisförhandlingar.

Hur minskar man riskerna?
Det gäller att tidigt inleda samarbete med en bra rådgivare, samt att aktivt söka och bygga goda relationer med köpare. Här på Bliekobonde.nu erbjuder vi gratis inledande rådgivning som kan ge ett hum om vad du bör satsa på. Under avdelningen ”Marknadsröster” kan du också läsa hur några av marknadens största aktörer ser på utvecklingen för ekomat framöver.

OMLÄGGNINGSGUIDEN

Steg 3:

Stöd

För att få ekostöd och kunna sälja dina produkter till merpris krävs certifiering. Det innebär i regel kontrollbesök en eller två gånger per år. Det kommer att ta ett till två år (så kallad karenstid) tills du kan sälja dina produkter, men ekostödet får du från början.
Ekostödet är betalning för den miljönytta du skapar. Du söker först omställningsstöd som löper under två år, därefter kan du söka för ett femårigt åtagande. Under Läs mer här på sajten har vi en länk till Jordbruksverket där du kan se ersättningsnivåerna.

Är det krångligt?
Det behöver det inte bli. Certifieringen hjälper till att få ett samlat grepp om hela produktionen, vilket ofta leder till sunda företagsmässiga beslut. Tänk på att du måste ansluta dig till ett av kontrollorganen senast sista dagen för SAM-ansökan för att få eko-stöd.

OMLÄGGNINGSGUIDEN

Steg 4:

Märkning

Du måste välja om du vill producera enligt EU:s regler för ekologisk produktion eller enligt KRAV:s regler, vilka går några steg längre. Störst skillnad är det för KRAV-certifierad gris och fjäderfä. För nöt, lamm och växtodling är skillnaderna inte särskilt stora.

Vilken märkning gagnar mig bäst?
Apropå vikten av att hitta köpare och säkerställa ett bra pris har KRAV-märkningen fortsatt en stark fördel i Sverige. De flesta större uppköpare vill ha KRAV-certifierade produkter eftersom det är så välkänt av konsumenter (hela 98% kännedom). KRAV motsvarar även konsumenters ökande medvetenhet om faktorer som djurhållning och sociala förhållanden, vilket i sig är värdeskapande om du till exempel vill utöka verksamheten med gårdsförsäljning, servering o.s.v.

OMLÄGGNINGSGUIDEN

Steg 5:

Nätverka

Att lära av andra är oftast både roligt och effektivt. Många hittar också vägar till bättre lönsamhet genom att samarbeta om foder, maskiner, inköp och försäljning.
Enklaste sättet att komma i kontakt med andra ekobönder är att gå med i Ekologiska Lantbrukarna, som bland annat arrangerar aktiviteter för erfarenhetsutbyte över hela Sverige. Som medlem får du också tidningen Ekologiskt lantbruk med senaste nytt inom marknad och produktion.

Vad ska grannarna tycka?
De flesta upplever att de får bra respons för att de vågar prova något nytt. Att producera det konsumenterna vill ha mer av är att vara entreprenör.

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/webvol2/dz/ruw37sggxu22o93/bliekobonde.nu/public_html/wp-content/themes/blankslate/page-guide.php on line 34